สไลด์เดอร์โค้ง

สไลเดอร์ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับสวนน้ำที่มีพื้นที่กว้างขวาง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ในการติดตั้งมาก โดยสไลเดอร์แบบนี้จะเป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างสไลเดอร์โค้ง สไลเดอร์วน และสไลเดอร์ตรง จัดเป็นสไลเดอร์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างมาก