Splash Fun Park จ.พิษณุโลก 

สวนน้ำ สกล ท่าแร่

สวนน้ำจังเกิล

สวนน้ำ ซารันปาร์ค สุรินทร์

ภูเก็ต ออร์คิดรีสอร์ท

สวนน้ำ เมืองคง

สวนน้ำ คุณต๋อย สระแก้ว

บ้านป่าริมเขื่อน นครนายก

รักแรกพบรีสอร์ท แก่งกระจาน

สวนน้ำแหล่ คำม่วน

สวนน้ำ เกาะเต่า

สวนน้ำ นาวาแลนด์ เชียงราย

ฮาโมนี่รีสอร์ท แก่งกระจาน

สวนน้ำดีดีริเวอร์

สวนน้ำ พรมพิราม พิษณุโลก