สไลเดอร์วน เครื่องเล่นยอดฮิตของทุกคนในครอบครัว

ในบรรดาเครื่องเล่นสวนน้ำยอดฮิตที่สามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัย แบบเด็กเล็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี วัยรุ่นเล่นมัน นั่นก็คือสไลเดอร์วน

ซึ่งจัดเป็นเครื่องเล่นที่นับเป็นไฮไลท์ของสวนน้ำ เหมาะกับทั้งสวนน้ำขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เนื่องจากสามารถยืดหยุ่นขนาด ความกว้าง

การโค้ง และความยาวของสไลเดอร์ได้ตามต้องการเลยทีเดียว