สไลเดอร์เล็ก

เหมาะสำหรับที่จะติดตั้งภายในบ้านและในสวนได้อีกด้วย เคลื่อนย้ายได้ง่ายตามความต้องการ ให้คุณน้องๆหนูๆได้สนุกกับเครื่องเล่น สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ