สไลด์เดอร์โค้ง

เป็นสไลเดอร์ที่ได้รับความนิยมมาก ลูกค้าสามารถกำหนดความยาวของสไลเดอร์และรูปแบบการโค้งและวนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน

มีขนาดตั้งแต่ Ø80 Ø90 และ Ø120 ซม.