สวนน้ำกับการจำกัดอายุเด็ก

ลูกเพจทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่า เหตุใดสวนน้ำบางแห่งจึงต้องจำกัดอายุผู้เล่น โดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆ ความสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร

ทั้งที่โฆษณาเหลือเกินว่าสวนน้ำและเครื่องเล่นสวนน้ำปลอดภัย นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้เล่นที่มีอายุน้อยจะมีความแข็งแรงของกระดูกและอวัยวะต่างๆ

น้อยลงตามลำดับ จึงเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการกระแทกและการบิดตัวได้ง่ายกว่าผู้เล่นทั่วไปนั่นเอง ซึ่งการที่สวนน้ำแต่ละแห่งออกกฎแบบนี้มา

ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน