ลานน้ำตื้น

จัดเป็นโซนสวนน้ำสำหรับเด็กเล็กและเด็กๆ ที่ยังอยู่ในช่วงฝึกว่ายน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำส่วนใหญ่ในโซนนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

อาทิเช่น สไลเดอร์ตรง สไลเดอร์โค้ง บ้านน้ำ ตุ๊กตาพ่นน้ำ และเสาพ่นน้ำ โดยสวนน้ำบางแห่งอาจมีอุปกรณ์เสริมอย่างห่วงยางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขึ้นอีกขั้นด้วย