มั่นใจสวนน้ำปลอดภัย by ppp Water Park

นอกจากลูกค้าเจ้าของสวนน้ำจะมั่นใจได้ว่าสวนน้ำในความดูแลของ ppp Water Park ปลอดภัยไร้กังวล จากมาตรฐานการสร้าง การทดสอบ และการดูแลเอาใจใส่ของเราแล้ว

ลูกค้าผู้ใช้บริการสวนน้ำก็สามารถให้ความมั่นใจได้เช่นกัน เนื่องจากสวนน้ำทุกแห่งนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบเครื่องเล่นประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำทุกเดือน

หมายรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องเล่นสวนน้ำตลอดอายุการใช้งาน อันเป็นไปตามมาตรฐานของ ppp Water Park ด้วย