บ้านน้ำ

ชุดเครื่องเล่นสวนน้ำ ซึ่งจะรวบรวมเอาเครื่องเล่นสวนน้ำขนาดเล็กชนิดต่างๆ อาทิ เห็ดน้ำล้น สไลเดอร์ขนาดเล็ก ตุ๊กตาสัตว์พ่นน้ำ อุโมงค์พ่นน้ำ และเสาพ่นน้ำ มาไว้ด้วยกัน จัดเป็นชุดเครื่องเล่นสวนน้ำที่เหมาะกับสวนน้ำทุกขนาดพื้นที่ มีสีสันสวยงาม และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ทุกคน