บูมเมอแรง 

เครื่องเล่นสวนน้ำที่มีลักษณะคล้ายรางสไลเดอร์ขนาดใหญ่ โดยเป็นเครื่องเล่นสำหรับเล่นเป็นคู่ ซึ่งผู้เล่นจะต้องนั่งเรือยางสไลด์ลงไปด้านล่าง ก่อนจะถูกกระแสน้ำพัดเหวี่ยงขึ้นลงอยู่บนรางบูมเมอแรง แล้วจึงสไลด์ลงไปในสระน้ำ คล้ายลักษณะของบูมเมอแรงที่ถูกขว้างขึ้นไป และลอยเหวี่ยงหมุนวนกลับมายังที่เดิมนั่นเอง