เห็ดน้ำล้น

ขนาดและสเปคเห็ด

– ดอกเห็ด 250 ซม. ความสูงของดอกเห็ด 65 ซม. ความสูงทั้งหมด 250 ซม.

– ดอกเห็ด 200 ซ.ม. ความสูงของดอกเห็ด 75 ซ.ม. ความสูงทั้งหมด 250 ซม.

– ดอกเห็ด 118 ซ.ม. ความสูงของดอกเห็ด 30 ซ.ม.

– ดอกเห็ด 98 ซ.ม. ความสูงของดอกเห็ด 30 ซ.ม.

– ดอกเห็ด 82 ซ.ม. ความสูงของดอกเห็ด 22 ซ.ม.

– ดอกเห็ด 72 ซ.ม. ความสูงของดอกเห็ด 22 ซ.ม.

– ดอกเห็ด 56 ซ.ม. ความสูงของดอกเห็ด 17 ซ.ม.