บริษัท พีพีพี วอเตอร์ปาร์ค จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องเล่นสวนน้ำ โดยเริ่มต้นจากการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สไลเดอร์ บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาดจนทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปและเป็นที่มาของการสร้างสวนน้ำ  มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องเล่นสวนน้ำชนิดอื่นๆเช่น  สไลเดอร์ขนาดเล็กและใหญ่,ตุ๊กตาพ่นน้ำ,เห็ดพ่นน้ำ,บ้านน้ำสำหรับเด็ก,สเปชโบว,บูมเมอแรง เป็นต้น และรับออกแบบสวนน้ำและติดตั้งเครื่องเล่นสวนน้ำอีกด้วย 

 

เพิ่มเติม....

product